Jestliže v cloudu teprve začínáte, určitě si lámete hlavu nad tím, co všechno a jakým způsobem budete muset řešit. Cloud je pro vás novou výzvou, se kterou by vám měl být schopen poradit váš dodavatel IT služeb. Pokud tomu tak není, jste odkázáni sami na sebe nebo případně můžete hledat pomoc u konzultantských společností, které vám přechod do cloudu usnadní. Pokud se s cloudem budete seznamovat sami, nabízíme vám popis většiny užitečných nástrojů, které vám mohou v Azure pomoci. Pokud se již v Azure cloudu pohybujete nějaký čas, bude tento článek pro vás menším opakováním. Opakování je matka moudrosti a možná narazíte na něco, co jste ještě nevyužili, neznali nebo nevyzkoušeli 😊. Všechny uvedené nástroje jsou součástí Azure Governance disciplín (Resource Consistency, Security Baseline, Identity Baseline, Cost Management a Deployment Acceleration), nicméně se s nimi můžete setkat i pokud tyto disciplíny vyloženě neřešíte. Postupně přejdu od těch nejsnadnějších, které nepotřebují žádnou implementaci a mohou se používat ihned, až po ty složitější, které už potřebují hlubší znalosti.

Azure Tags

Tagy přestavují základní nástroj, který poskytuje přehled o nasazených prostředcích. Jedná se o označení zdrojů různými tagy, které jsou pro vás důležité. Může se jednat o označení vlastníka, typu zdroje, jeho důležitosti nebo označení pod jaké spadá oddělení. Díky možnosti filtrování tagů máte pak skvělý přehled o prostředí a jeho nákladech.

img

Azure Management Groups

Slouží k hierarchickému uspořádání více subskripcí ve větších firmách, kde každé oddělení může mít teoreticky svou vlastní subskripci. Jejich využití se pak promítá do dalších nástrojů, kde jsme schopni například zacílit aplikaci politik právě na vybrané skupiny.

img

Způsob použití Azure management Groups

Azure Cost Management + Billing

Tento nástroj vám poskytuje kompletní přehled o nákladech ve vašem prostředí. Díky detailním přehledům a grafům, máte možnost zjistit co přesně vás stojí nejvíce peněz, nebo případně jiné nákladové anomálie. Cost Management + Billing má několik funkcí, které je vhodné využívat, a to zejména upozornění při překročení nastavených limitů na kredit s následným zasláním upozorněním na uvedený email. Skvělou pomůckou jsou také doporučení, které pomohou s optimalizací nákladů. V analýze nákladů si pak můžete jednotlivé položky filtrovat na základě tagů nebo sledovat trend jakým se budou náklady v budoucnu vyvíjet.

img

Ukázka přehledu nákladů

Azure RBAC (Role-based access control)

Řízení přístupu je jedna z klíčových oblastí správy cloudu. V Azure je řízení přístupu ve dvou úrovních – Azure AD a Azure zdroje. Obě úrovně mají předem definované role pro přidělování oprávnění, tyto role jsou pro každou úroveň jiné a s tím i jejich princip. U Azure zdrojů se využívá principu RBAC, kde platí vlastnost dědění oprávnění z vyšších úrovní hierarchie. To znamená, že pokud má někdo práva vlastníka na subskripci, tak je automaticky vlastníkem všech zdrojů v dané subskripci. Základem pro přiřazování rolí jsou: uživatel, role, rozsah. Vybereme daného uživatele, kterému přiřadíme roli na určitém rozsahu zdrojů (subskripce, skupina zdrojů, virtuální stroje, sítě atd.).

Role assignment to control access

Princip přiřazování RBAC rolí

Zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/overview

Privileged Identity Management (PIM)

Služba Azure AD PIM umožňuje spravovat, řídit a monitorovat přístup k důležitým prostředkům ve vaší organizaci. Poskytuje časovou a schvalovací aktivaci rolí na cloudové zdroje, které jsou pod vaší správou. Zmírňuje se tím riziko přidělení práv špatné osobě nebo nadměrné či nechtěné přihlašování na váš zdroj. Zjednodušeně řečeno, když někdo potřebuje přístup nebo práva, tak si o ně musí říct a někdo to musí posoudit, zda je požadavek relevantní a schválit ho. Proces lze samozřejmě automatizovat a manuální schvalování si můžete nastavit jen pro role s nejvyšším oprávněním. Pro využívání této služby musíte mít licence pro Azure AD Premium P2 a Enterprise Mobility + Security (EMS) E5.

Azure Templates (ARM)

Jedná se o nástroj/službu, která umožňuje automatizované nasazení zdrojů. To se hodí zejména při časté změně infrastruktury nebo při opakovaném nasazování různých částí nebo celé aplikace. Případně pokud chcete implementovat infrastrukturu jako kód (IaaC) pro vaše Azure prostředí, tak jsou šablony Azure Resource Manager (ARM) tím pravým. Šablona je soubor JSON (JavaScript Object Notation), který definuje infrastrukturu a konfiguraci vašeho nasazení. Šablona používá deklarativní syntaxi, která umožňuje uvést, co chcete nasadit, aniž byste museli psát sekvenci programovacích příkazů k jejímu vytvoření. V šabloně určíte prostředky, které se mají nasadit a vlastnosti těchto prostředků. Pokud by vás tento typ automatizace zajímal více, můžete si projít detailního průvodce vaším první šablonou ZDE. Pokud jde o další nástroje pro automatické nasazování, tak je vhodné zmínit TerraForm, Ansible, Chef, Azure Automation, Azure CLI, Bash nebo Cloud Shell.

Azure Monitor

Azure Monitor maximalizuje dostupnost a výkon vašich aplikací a služeb tím, že poskytuje komplexní řešení pro shromažďování, analýzu a telemetrii dat z vašich cloudových nebo on-premise prostředí. Pomůže vám pochopit, jak aplikace fungují, proaktivně identifikuje problémy, které je ovlivňují a prostředky, na kterých závisí.

Přehled služby Azure Monitor

High-level přehled pro Azure Monitor

Zdroj: https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/azure-monitor/overview

Ve středu obrázku jsou dva základní typy úložiště dat, které Azure Monitor používá, což jsou metriky a logy. Vlevo jsou zdroje monitorovacích dat, která naplňují tato datová úložiště. Na pravé straně jsou různé funkce, které Azure Monitor provádí s těmito shromážděnými daty, jako je analýza, upozornění a streamování do externích systémů.

Azure Policy

Jedná se o nástroj, který pomáhá nastavovat a sledovat dodržování zásad společnosti. Může se jednat jak o bezpečnostní zásady nebo nastavení, které nám pomáhají udržet pořádek a přehlednost. Díky Azure Policy můžete jednotlivé konfigurace vynucovat nebo jen auditovat, což je velký pomocník v případě přípravy pro nějaký větší audit společnosti. Pokud bychom měli tento nástroj porovnat s on-premise nástrojem, tak se nejvíce blíží Group Policy v Active Directory nebo Desired State Configuration (DSC). V případě, že si vystačíte s předem definovanými politikami, tak nemusíte mít hlubší znalost ARM šablon a JSON syntaxe politik, pokud ne, tak se těmto nárokům nevyhnete.

img

Přehled o tom, jak jsou dodržovány nastavené politiky

Azure Blueprints

Umožňují definovat sadu prostředků (politiky, skupiny zdrojů, zdroje a přiřazení rolí), které lze opakovaně nasadit a tím zajistit dodržování standardů, šablon, bezpečnostních zásad a jiných požadavků organizace v rámci jednoho automatizačního nástroje. Využití je vhodné zejména tam, kde je potřeba rychle postavit kompletní infrastrukturu menších rozměrů včetně sady politik a integrovaných komponent jako je síťování. Příkladem může být prostředí pro testování nebo vývojový tým, přičemž bude toto prostředí po odvedené práci smazáno.

img

Jak fungují Azure Blueprints

Zdroj: https://francescomolfese.it/en/2020/02/azure-governance-panoramica-di-azure-blueprints/

Věřím, že výše uvedené nástroje pomohou vyřešit nejednu svízelnou situaci, kterou řešíte. Pokud byste se chtěli dozvědět více o jednotlivých nástrojích, tak doporučuji na našem blogu sledovat seriál Azure Governance, který se zabývá detailnějším popisem každé disciplíny včetně využívaných nástrojů.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail