OLDŘICH ŠRUBAŘ

Go for it. No matter how it ends, it was an experience.

Run challenge 2017 DONE!

YES! Mission completed 🙂 Awesome feeling of happinies. I gave to myself run challenge in December 2016 that I want to complete all three type of races from Army run 2017 – Captain (easy one), Major (you can survive) and General (hopefully you survive). Plans from December have changed many times because of different reasons. Main reason was that Army run changed the schedule of races – different places and different dates. But overall it didn’t change anything for me, I just had to adapt. My training was mainly consisted from bike trips, every weekend florball with friends, little fitness – mainly booster bar and some other activities. I took it from the most difficult General in Vyškov to Captain but funny thing is that I absolved last two races in one day. It was Major and Captain in Prague. Quite challenge and madness together but again, important is that I did it and enjoyed it at all.

Few words to mention – if you want, you can do it, no matter what it takes, it’s just about your mindset and determination.


ANO! Mise splněna:-) Úžasný pocit štěstí. V prosinci 2016 jsem si dal výzvu, že bych rád dokončil všechny tři typy závodů z Army run 2017 – Captain (brnkačka), Major (dá se přežít) a General (snad přežiješ). Plány z prosince se mnohokrát změnily z různých důvodů. Hlavním důvodem bylo to, že Army run změnil rozvrh závodů – různá místa a různé termíny. Celkově to pro mě ale nic nezměnilo, prostě jsem se musel přizpůsobit. Můj trénink spočíval hlavně z ježdění na kole, florbal o víkendech s přáteli, nějaký ten fitness – hlavně posilovací hrazda a pár dalších aktivit. Vzal jsem to od nejobtížnějšího závodu General ve Vyškově ke „Kapitánovi“, vtipné je, že jsem absolvoval poslední dva závody v jeden den. Byl to Major a Captain v Praze. Docela výzva a šílenství zároveň, hlavní na tom je, že jsem to zvládl a celkově si to užil.

Několik slov na závěr – pokud chceš, tak to dokážeš, bez ohledu na to jak je to těžké, je to jen o tvém vnitřním nastavení a odhodlání.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail