OLDŘICH ŠRUBAŘ

Go for it. No matter how it ends, it was an experience.

G2B TechEd 2017

Mám rád konference, protože se člověk na nich dozví vždy něco nového, a tak jsem díky svému zaměstnavateli měl možnost vycestovat na letošní první ročník konference G2B TechEd v Brně. Nebudu zabíhat do detailů všech přednášek, spíše bych to rád celkově shrnul do několika vět nebo odstavce.

Celá konference se odehrávala v hotelu Courtyard Marriott v Brně a musím říct je místo to bylo naprosto ideální. Hotel je celkem nový, takže uvnitř si připadáte občas jako v Hiltonu, co se týče občerstvení, tak také nemám absolutně žádné výhrady, jídlo bylo perfektní. A teď k samotné konferenci, jak jsem již zmínil, tak se jednalo o první ročník, tudíž účast nebyla nijak astronomická a spíše šlo o komornější konferenci do zhruba 100 účastníků. Tímto však nic neutpělo na kvalitě, ba naopak měl člověk možnost potkat znamé obličeje a tak nějak nikam nespěchat. Přednášky probíhaly ve dvou sálech, jeden pro developery a druhý pro IT specialisty, takže každý si mohl najít to své. Určitě nezapomenu na pár vtipných komentářů: ,,I call it Chuck Norris file system“, hláška k ReFS nebo ,,Předplaťte radši zaměstnancům PornHub at zbytečně neklikají kam nemají.“ Což byl komentář v přednášce Hacking v IT a různých exploitech, malwaru a oblíbenému ransomeware. Po této přednášce jsem měl pocit, že bych si měl asi 10x zformátovat HDD a okamžitě přeinstalovat operační systém:-) Zábavná a poučná byla také přednáška o ADFS, kde přednášející začal ve stylu: ,,Bude to trochu zmatek, budu se přepínat sem a tam, ale tak snad to nějak pochopíte.“ O přestávkách si člověk mohl omrknout stánky různých IT providerů a hlavně sponzorů této konference, pobavit se s nimi co nabízejí a případně se zapojit do soutěží o hodnotné ceny. Z celkového pohledu hodnotím konferenci opravdu pozitivně a pokud budu mít tu možnost, tak se rád zúčastním i dalšího ročníku.


I like conferences because anyone can learn something new and so thanks to my employeer I got oportuninty to attend this 1st annual conference G2B TechEd in Brno. I don’t want to go deep into details about different sessions, I just want to share my overall opinion in few sentences or short article.

Conference took place in Courtyard Marriott hotel in Brno and I have to say this place was very well chosen. Hotel is relatively new so sometimes you think you are in Hilton, I don’t have any objections regarding to refreshment as well, it was perfect. But back to conference as such, I mentioned it was 1st annual so participation wasn’t astronomical there was up to 100 people. However, this wasn’t aspect for lower quality, more likely you get opposite effect, you could met famous faces and somehow don’t hurry at all. Sessions were running in two halls one for developers and second for IT specialist so everybody could choose what is interested in. Certainly I will not forget about few funny comments: „I call it Chuck Norris file system.“ catch-phrase to ReFS or „Pay subscription for PornHub to your employees so they won’t be clicking where they want.“ It was comment in sessions about Hacking in IT and some exploits, malwares and very favorite ransomeware. I had feelings that I must format my HDD at least 10-times and immediately reinstall my operating system after this session 🙂 Session about ADFS was also funny and enlightening, lecturer started with words: „It will be a mess little bit, I will be clicking there and back but hopefully you understand that.“ During breaks you could visit IT provider’s and sponsor’s kiosks and discuss with them about their solutions and participate in competitions for value prices. Overall I rate this conference very positively and if I will have opportunity to participate next year I will gladly join again.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail